Grote-Vlek-Blauw

Wat is talentenpalet?

Een school die niet in één woord samen te vatten is, maar altijd dynamisch, creatief, innoverend, openhartig, leuk, hartverwarmend, informerend en in ontwikkeling is. In onze school gaan we bewuster op zoek naar positieve krachten(talentenkiemen, kwaliteiten, karaktertrekken…) van elk kind. We besteden meer aandacht aan de sterke competentie(s), we bouwen verder aan wat er is en stimuleren deze ontwikkeling door optimale ontplooiingskansen te bieden in een uitdagende omgeving. Kinderen in onze school zijn op verschillende manieren “knap”. Vanaf de instap van de kleuters bieden we een deskundige aanpak voor taalinitiatie Frans aan.